ÖSU-Kontakta oss/Bli medlem

Medlemskap

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per person och kalenderår och betalas in på bankgironummer 560-1125 eller via Swish 123 589 1338.


Medlems- och föreläsningsavgifterna beslutas av årsmötet efter styrelsens förslag.


Obs! Medlemsavgiften gäller kalenderår. Betala inte in avgiften i förväg, det finns risk för felregistrering. Avvakta tills styrelsen sänder ut information om och när medlemsavgiften ska betalas. Skriv som meddelande att avgiften medlavg.


Ny medlem som betalar medlemsavgiften från och med den 1 november innevarande år: Medlemsavgiften överförs till nästkommande år. Ange namn, adress, mobiltelefon och e-post. För att undvika missförstånd: Var tydlig med att ange för  vilken eller vilka medlemsavgifterna gäller.


Du kan Swisha medlemsavgiften direkt här. Räcker inte meddelandefältet i Swish till för alla uppgifter som vi behöver när det gäller ny medlem? Då kan du lämna kompletterande uppgifter via e-post. Klicka på ikonen här till höger.

Så här behandlar vi medlemmarnas personuppgifter.